Adresse

Adresse

Vi holder til på Bryggen i Bergen sentrum, i et av de sjarmerende gamle trehusene som er bevart som et minne om tidligere tiders handel med Europa. Vi leier lokaler av Stiftelsen Bryggen som står for bevaring og restaurering av dette verdenskulturminnet. Se
 www.stiftelsenbryggen.no

Vi har nå lokaler i Bredsgården, Bryggen 33, første etasje. Gå inn passasjen merket Bredsgården, mellom butikken Schøtt og pelsbutikken. Du finner oss nesten innerst i passasjen på høyre side, skrått overfor Bergen steinsenter.

Av historiske hensyn har vi bare begrenset anledning til å merke ytterdøren med skilt. Når vi er tilstede vil den ytre døren stå åpen. Hvis vi ikke er til stede kan du ta kontakt på mobil 9926 3296 slik at vi kan gjøre en avtale enten det gjelder behandling eller generell informasjon.

Bilder

 

 

Parkering
Det er parkeringshus i Rosenkrantzgaten. Det er ikke anledning til å parkere i boligsonene før etter kl 23.00.